SHADOWS OF THE PASTSkiens kunstforening / 2023


I separatutstillingen presenterer Linn Lervik en serie nye stedsspesifikke arbeider i form av skulpturer, lydinstallasjoner og tegninger.Skiens kunstforening, Ibsenhuset og det forgangne Sangernes Hus er utgangspunktet for utstillingen.


Lervik arbeider prosessbasert med en fremgangsmåte der hun aktivt anvender rytmeanalyse – i sin tid utviklet av Henri Lefebvre – for studiet av urbane landskaper og steder med deres særegne lyssituasjon, arkitektur, lyd og bevegelsesmønstre. Hun utfører konkrete stedsundersøkelser, der lyd, lys, arkitektur, tekstur, bevegelser og andre mønstre registreres.

Arbeidene i Shadows of the Past tar ikke bare utgangspunkt i Ibsenhusets og kunstforeningens rytmer, men følger også deres historiske utvikling.


Samtaler og studier vekket Lerviks interesse for Sangernes Hus. Ved å følge historien til Sangernes Hus, en vernet gård som ble revet i forbindelse med oppføringen av Ibsenhuset, ble oppmerksomheten hennes rettet mot Skien Mannssangforening som hadde øvingslokaler her i mer enn 30 år. Deres tid ligger som en undertone i utstillingen. Et lydarbeid med utgangspunkt i korets øvinger inngår som en del av utstillingen, og koret opptrådte selv på åpningen.


Utstillingen består av en rekke konkretabstrakte statiske og kinetiske arbeider der det benyttes lyd og bevegelse, gips, valchromat, metall og tråd. Persepsjon, materialitet, romlighet og det stedsspesifikke står sentralt.


Arbeidene dveler ved hvordan fortiden kaster en skygge over vår tilstedeværelse. Øyeblikk i tiden og steder i verden er fylt med tidligere tider og steder. Ikke bare min fortolkning av verden og mine sanser, men også hvordan et steds materialer og overflater bærer tyngden, lettheten og sporene fra fortiden. I forbindelse med utstillingen Shadows of the Past har jeg forsøkt å gjøre noen av disse sporene fra fortiden mer synlige. Fortiden er ikke et tapt øyeblikk, den er snarere akkumulert i nåtiden.


Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge.