Jeg er utdannet skulptør fra Chelsea College of Art and Design (BA, 2001), og arbeidet i perioden 2007-2017 med kunstnerinitiativet Atopia. I 2017 fullførte jeg en mastergrad i Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Masterprosjektet var drevet av en interesse for persepsjon, for fraværet av et oppmerksomt blikk i det urbane rom og henspilte på ideen om “individets rett til byen” (ref. Henri Lefebvre og David Harvey).

Jeg arbeider i det offentlige rom, ofte innenfor rammene av kunstnerinitierte prosjekter, men har også en praksis rettet mot den hvite kuben. Kunstnerskapet mitt er drevet av en interesse for det stedsspesifikke, og jeg tar ofte utgangspunkt i tid og rytmestudier når jeg utvikler arbeider der lys og bevegelse står sentralt. 


I tillegg til min egen kunstneriske praksis har jeg i flere år samarbeidet med kunstner Farhad Kalantary. Som følge av at arbeidene våre i stadig større grad tok i bruk det offentlige rom, dannet vi i 2018 publicartgroup.no. Under publicartgroup.no har vi realisert to kunstverk i Oslo med midlertidig plassering i det offentlige rom; STEIN, Bentsebrua på Sagene, et kunstnerinitiert prosjekt og STEIN, Øvre Slottsgate for Skulptursonen Øvre Slottsgate på oppdrag fra Billedhoggerforeningen og Oslo kommune, Kulturetaten.